Artikler og tekster

Disse tekster er alle til fri afbenyttelse. Bogen "Skab forbindelser" er en gennemgang af alt det, som en rådgiver i skoleverdenen har brug for at vide. Bogen kan læses i sin helhed, men kapitlerne kan også læses efterbehov, da de tager forskellige enmer op, som man på det ene eller andet tidspunkt kommer til at skulle forholde sig til som rådgiver i skolen. Bogen er skrevet som en brugervenlig manual, hvor du kan hente inspitation og få et hurtigt overblik over emner, som ellers vil kræve, at du tygger dig igennem en stor mængde faglitteratur. Det har jeg gjort for dig. 


Oprindeligt at bogens kapitler artikler, som er skrevet om, og organiseret i emner I 2017 til 2019 


Artiklerne efter bogen er begge fra 2019 og er på mange måder tilføjelser til bogen og tager emner op, som både går på tværs af bogens kapitler og kommer med nye vinkler.


Jeg er meget interesseret i at høre dine kommentarer om teksterne, så skriv endelig til mig.


God læselyst!


Jacob Stenholt-Jacobsen

Januar 2020

SKAB FORBINDELSER

En håndbog om rådgivning og sparring i folkeskolen
Til PPR, lærere, pædagoger og andre, som rådgiver på en skole.

Indledning:                                                                                                                

En kort beskrivelse af, hvem bogen henvender sig til, hvordan den kan og skal bruges, og hvilket teoretisk grundlag den er skrevet ud fra. Derudover er der også en kort beskrivelse af forfatterens baggrund.

KAPITEL 1: Produktive møder med børn og forældre.

I dette kapitel beskrives nogle at de opmærksomhedspunkter, som er væsentlige for et godt møde. Der er også beskrevet konkrete forslag til, hvad du som rådgiver og de andre deltagere kan gøre for at få det optimale ud af et møde.

KAPITEL 2: Tips og tricks til møder.

Dette afsnit giver forslag og idéer til, hvordan du kan få styr på møderne og hvad du skal være særligt opmærksom på ift at holde møder. Der er også gode råd til nye mødeledere.

KAPITEL 3: At tale med børn.

Kapitlet kommer med forslag og idéer til, hvordan du kan tale med børn, så både du og barnet oplever samtalen som udbytterig og positiv.

KAPITEL 4: Samtaler med familier.

Her bliver du præsenteret for et forslag til, hvordan du kan tale med forældre og børn. Kapitlet beskriver en måde at forholde sig til børn og deres familier, som giver helt ny indsigt og forståelse i barnets liv, og på en hurtig måde giver nye forklaringer på barnets adfærd og reaktionsmønstre. Forklaringer, som giver helt nye og direkte brugbare handlemuligheder for de voksne omkring barnet.

KAPITEL 5: Deltagerobservation.

Her beskrives en konkret antropologisk metode, som du med fordel kan anvende i dit rådgivningsarbejde på din skole. Deltagerobservation kan meget hurtigt blive dit vigtigste redskab til indsamling af viden, da det er uhyre effektivt og let anvendeligt.

KAPITEL 6: Undersøgelsesmetoder ift. børn.

Kapitlet giver et forslag til, hvordan du kan bruge testninger på en lidt anderledes måde og netop teste børn, så du får viden om, hvordan de lærer og tilegner sig nye kompetencer.

KAPTIEL 14: Begreber og fænomener som spiller en rolle i rådgivning om læring.

Der er begreber og fænomener i skoleverdenen, som ikke direkte har noget med læring at gøre, men alligevel spiller ind på det, der sker i skolen. Dette kapitel giver nogle idéer til og tanker om, hvordan du kan forholde dig til fx elever, der ikke kommer i skole, forældremøder ol.

KAPITEL 8: Genvej til hurtige og let forståelige vurderinger.

Her bliver du præsenteret for en metode til at skrive vurderinger af børn, som både er let udførlig og brugbar for de mennesker, som du skriver til. Der er både refleksioner og råd til indhold og form.

KAPITEL 9: Effektiv indsamling af data til vurderinger.

Dette kapitel er et lille appendiks til kapitlet om vurderinger, som forhåbentligt giver dig nogle svar på, hvordan du får fat i de relevante oplysninger til at lave din vurdering.

KAPITEL 10: At holde oplæg og lede læringsforløb for lærere og pædagoger.

I dette kapitel får du en hurtig gennemgang af de faldgruber og opmærksomhedspunkter, der er vigtige at tage højde for, når du skal holde oplæg eller på anden måde skal undervise skolens personale.

KAPITEL 11: Løsning af komplekse eller ondskabsfulde problemer.

I dette kapitel bliver du præsenteret for en måde, hvorpå du kan løse de problemstillinger, som ellers virker uløselige. Kapitlet indledes med en beskrivelse af, hvordan du kan identificere denne type problemer, og derefter får du opskriften på, hvordan disse uløselige problemer kan ”løses”.

KAPITEL 12: Adfærdsdesign - små tiltag med stor virkning.

En introduktion til en anden måde at arbejde med adfærdsproblemer i folkeskolen, som giver dig nye muligheder for at skabe udvikling i din rådgive.

KAPITEL 13: At rådgive om læring.

En lidt mere udførlig beskrivelse af hvilke teorier, der ligger til grund for de øvrige kapitler.  Det er især læringsbegrebet og nogle af de mange facetter ved dette begreb, som bliver beskrevet.

KAPITEL 7: Rådgivning ift. undervisning af flygtninge og tosprogede.

Dette kapitel handler specifikt om de problemstillinger, der har med flygtninge og tosprogede at gøre. Kapitlet kommer med råd og fif, som let kan anvendes i din rådgivning, også selvom du kun har et enkelt flygtningebarn eller en enkelt tosproget på din skole.

KAPITEL 15: Tilgængelighed, nærvær, deltagelse og tid.

I dette kapitel diskuteres tilgængelighed, nærvær, deltagelse og tid, og du får en beskrivelse af, hvordan du helt konkret kan blive en effektiv og skattet rådgiver på din skole.

KAPITEL 16: Baggrundsviden og begrebsforklaring for rådgivere i skoleverdenen.

Dette kapitel henvender sig specielt til dig, som ikke er læreruddannet. Det er en gennemgang af de vigtigste begreber og fænomener, som er selvfølgelige for størstedelen af skolens personale. Meget af den viden, som kapitlet præsenterer dig for, er så selvfølgelige for de fleste skolefolk, at de end ikke overvejer, at du måske ikke kender dem.

KAPITEL 17: En kort gennemgang af centrale regler og lovgivning for rådgivere i folkeskolen.

Her får du en kort gennemgang af den lovgivning, der berører de faggrupper, som er rådgiver på en skole. Det er måske ikke alle dele af dette kapitel, som direkte vedkommer dig og dit arbejde, men det er alligevel et vigtigt kapitel at læse, hvis du vil forstå, hvorfor andre faggrupper er nødt til at handle, som de gør.

Artikler:

Kontakt Stenholts

        FalkonerAllé 14

        DK-2000 Frederiksberg

  Tel: +45 28116261

Følg Stenholts

   Twitter

   Facebook

   Google +

PROFIL

Stenholts ydelser koncentrere sig om faglig psykologisk viden om børn og unges udvikling. Hovedinspirationskilderne til Stenholts arbejde er Svend Brinkmann og Søren Hert, som begge på hver deres måde har bidregat til at kvalificere psykologien herhjemme.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.