Jacob Stenholt

Autoriseret psykolog


Profil


Der er tre nøgleord, der kendetegner mit arbejde: Nysgerrighed, åbenhed og viden.

Erfaringer med børn og unge

Gennem hele mit voksne liv, har jeg beskæftiget mig med børn og unges udvikling og trivsel på så godt som alle tænkelige arenaer. Jeg har selv arbejdet med børn og unge i både fritid, skoler og daginstitutioner og jeg har arbejdet med de voksne, der er omkring børnene. Det er stort set alle børn og unge, jeg har kunnet skabe en god kontakt til og ligeledes er det også langt de fleste voksne, som har kunnet bruge min viden og rådgivning.Erfaring med kurser

Min erfaring er, at de bedste kurser og oplæg dels er skræddersyet til deltagernes behov og dels er engagerende for alle deltagerne.


Jeg har holdt kurser i skoler og daginstitutioner for personale så vel som forældre om emner som bl.a.:

 • Hvad er vigtigt i et vuggestuebarns liv?
 • Hvordan gør jeg mit barn skoleparat?
 • Hvordan holder vi gode møder om børn?
 • Det effektive møde.
 • Den svære samtale.
 • Børns udvikling.
 • Hvordan taler jeg med min teenager?
 • Hvordan skal vi arbejde med mål, så det giver mening for børn og unge?
 • Kurser for forældre så vel som professionelle om børn og unge med udviklingsforstyrrelser (ADHD og Autisme)


Erfaring med familier

 • Hvordan får vi vores familieliv til at fungere (igen)?
 • Hvad skal vi gøre, for at få vores barn til at trives?
 • Hvordan undgår vi at skændes så meget?

De tre spørgsmål opsummerer hovedparten af de udfordringer, som jeg gennem årene har hjulpet familier med at finde svar på, som fungerer for dem. Der findes nemlig ikke nogen universalløsninger og derfor er min erfaring, at den mest virkningsfulde rådgivning er et samspil mellem familiens unikke virkelighed, livsomstændigheder og min faglige viden om børn og unges udvikling og trivsel.

Erfaring med supervision

Den mest effektive måde at skabe læring, udvikling og forandringer på, er gennem en veltilrettelagt supervision. Min erfaring er, at supervision, der forfølger konkrete og aftalte læringsmål giver størst udvikling og dermed tilfredshed.

Jeg har mange års erfaring i at supervisere kolleger så vel som lærere og pædagoger og selvom form og indhold varierer fra person til person og fra gruppe til gruppe, så er det altid den enkeltes udvikling, der er i centrum. Derfor benytter jeg mig også altid af de supervisionsformer, der giver den største effekt i den konkrete situation. Ligeledes vil der altid være en eller anden form for "hjemmearbejde" fra gang til gang, for at sikre, at det lærte slår rod i hverdagens arbejde.

Arbejdsmæssig erfaring

 • Psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Medlem af Undervisningsministeriets ekspertgruppe ifm eftersyn af inklusion i folkeskolen.
 • Samtaleterapeut for unge
 • Underviser i brug af kognitive test til børn
 • Personlighedsundersøgelser ifm forældreevne og §50 undersøgelser.
 • Familierådgiver
 • Supervisor for psykologer, lærere og pædagoger
 • Kursus og oplægsholder for skoler, forældre og institutioner.
 • Angstbehandling
Uddannelse

Uddannelse i

 • Psykologi ved Københavns Universitet
 • Kognitiv Terapi ved SAKT
 • Ledelse ved Køge Handelsskole
 • Personlighedsundersøgelser ved Hylten Cavallius
 • Pædagogik og antropologi ved Københavns Universitet
Contact

Kontakt Stenholts

        FalkonerAllé 14

        DK-2000 Frederiksberg

  Tel: +45 28116261

Følg Stenholts

   Twitter

   Facebook

   Google +

PROFIL

Stenholts ydelser koncentrere sig om faglig psykologisk viden om børn og unges udvikling. Hovedinspirationskilderne til Stenholts arbejde er Svend Brinkmann og Søren Hert, som begge på hver deres måde har bidregat til at kvalificere psykologien herhjemme.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.