Kurser, oplæg og supervision

Kurser, oplæg og supervison


Stenholts kurser og oplæg bliver tilrettelagt, så de er tilpasset jeres behov. Det gælder både tid, sted, form og indhold.


Det første, Stenholts vil spørge ind til er, hvad formålet er med oplægget eller kurset. Hvad ønsker I at opnå og hvad forventer I at deltagerne kan, efter sceancen?

Sammen finder vi ud af, hvad indholdet skal være og hvordan det formidles bedst til netop jeres deltagere.


Uanset om I ønsker et kort oplæg til eller en del af et arrangement, eller et længere kursusforløb, så afdækker vi først jeres behov. Det vil således aldrig være en "metervare", men altid skræddersyet til jer og det konkrete arrangement.

Oplæg og kurser betales på timebasis. Stenholts kommer til jer og har alt det med, som skal bruges til kurset eller oplægget.

I skal blot sikre, at der er lokaler og pladser til alle, samt eventuelt forplejning til deltagerne.

Oplæg


Uanset om det er oplæg til forældreaftener eller oplæg til temadage for medarbejdere, så er det vigtigt, at oplægget skaber reflektion og debat hos deltagerne.


Stenholts oplæg vil altid have en kant og et budskab, som skaber eftertænksomhed, men kan også virke lidt provokerende på nogen.  Et godt oplæg er i Stenholts regi et oplæg, som sætter sig positive spor og som huskes og tales om i lang tid efter.

I modsætning til kurser,  så er det ikke forventeligt, at oplæg skaber en ny måde at handle og agere på.  Til gengæld skal oplæg sætte gang i nye tanker, som på lidt længere sigt kan danne grobund for nye måder at handle på.

Oplæg til forældreaftener:

Hvis I har en forældregruppe, som I ønkser at give et input om et fagligt emne, eller hvis I har behov for at få en debat i gang med eller i en forældregruppe, så har Stenholts et stort repertoire.

Oplæg til personale:

Hvis I skal holde en temadag med et emne, der handler om jeres arbejde med børn og unge, så kan Stenholts tilbyde en bred vifte af teoretisk velfunderede og praksisorienterede temaer til oplæg.

Korte kurser:

De korte kurser er typisk velegnede til en tilegnelse af ny viden og en præsentation af, hvordan denne viden kan anvendes i hverdagen. I Stenholts kurser vil der altid være et stort element af inddragelse og hverdagsrelaterede aktiviteter for deltagerne.

Længere kurser:

Disse kurser vil typisk være kursusforløb, hvor deltagerne skal benytte sig af den nytilegnede viden i deres praksis, mellem kursusgangene.

Kurser


Kurser fra Stenholts skal helst skabe en ny måde at arbejde på, allerede i morgen. Det er vigtigt, at kurser ikke bare er noget, der kan skrives på CV'et, men også skaber en ny og bedre måde at arbejde på.


Stenholts kurser er altid målrettet jeres praksis og skræddersyet jeres institution og behov. For at kunne tilbyde dette, kræver det, at vi taler sammen om, hvem I er og hvad I har brug for, inden vi aftaler formen og indholdet på kurset.

Individuel supervison:

Den individuelle supervision gives typisk til medarbejdere, som enten har brug for tilegnelse af specialviden eller har brug for nye særlige kompetencer for at løse deres opgaver.

Gruppesupervision:

Selvom supervisionen foregår i en gruppe, så vil det altid være den enkelte medarbejders udvikling, som der arbejdes med, men vi vil selvfølgelig benytte os af, at vi er en gruppe. Gruppen vil således altid være i spil i gruppesupervisionen.

Supervision


Stenholts tilbyder supervision til enkelte medarbejdere så vel som til grupper af medarbejdere.

Stenholts supervision henvender sig specielt til lærere, pædagoger sagsbehandlere og psykologer


Supervision er den mest effektive, men også den mest krævende måde at skabe forandringer på i organisationen. Stenholts supervision stiller krav til den eller de medarbejdere, som bliver superviseret. Uanset om der er tale om individuel eller gruppesupervision, vil målet med supervisionen altid blive aftalt med leder så vel som medarbejdere. Ligeledes vil leder og medarbejder også altid blive involdveret i evalueringen.

Rammerne for supervisionen aftales altid grundigt, inden et forløb begynder.

Kontakt Stenholts

        FalkonerAllé 14

        DK-2000 Frederiksberg

  Tel: +45 28116261

Følg Stenholts

   Twitter

   Facebook

   Google +

PROFIL

Stenholts ydelser koncentrere sig om faglig psykologisk viden om børn og unges udvikling. Hovedinspirationskilderne til Stenholts arbejde er Svend Brinkmann og Søren Hert, som begge på hver deres måde har bidregat til at kvalificere psykologien herhjemme.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.