Rådgivning og vejledning om børn og unge

Enkelte rådgivningssamtaler


Stenholts rådgivning er typisk relevant, hvis I er i tvivl om, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt at gøre i forhold til jeres barn.


Hvis I som familie står i en ny situation og I enten oplever tvivl eller uenighed om hvordan det vil være klogest at tackle situationen, så giver Stenholts råd og sparring, som giver jer muligheder for at komme videre. Stenholts rådgivning bygger på den nyeste viden og på en bred erfaring med børn, unge og familier.


Typiske spørgsmål kunne være:

- Hvad kan vi gøre, så vi ikke skændes så meget herhjemme?


- Hvordan kommer vi til at lave noget sammen, som familie?


- Jeg er i tvivl om, hvorvidt mit barn har psykiske problemer. Hvad gør jeg?


Stenholts rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres situation og jeres liv. De råd der gives, vil altid være afstemt med, hvad jeres behov er og hvordan I har indrettet jeres liv.

Vejledningsforløb


Stenholts tilbyder længere forløb, hvor vi mødes med 3 til 5 ugers mellemrum og arbejder med jeres hjemmesituation, således, at I som familie får nye handlemuligheder og kan komme til at fungere igen.


Stenholts vejledningsforløb vil typisk strække sig over 5 til 10 gange, alt efter jeres behov.

I dette forløb vil vi arbejde med jeres måde at være sammen på som familie og I vil blive stillet opgaver, som I skal arbejde med, i perioderne mellem vores møder.

Vejledningen vil altid tage udgangspunkt i konkrete handlinger og vil være meget praksisorienteret, men det vil også gå tæt på og til tider være lidt provokerende.Kontakt Stenholts

        FalkonerAllé 14

        DK-2000 Frederiksberg

  Tel: +45 28116261

Følg Stenholts

   Twitter

   Facebook

   Google +

PROFIL

Stenholts ydelser koncentrere sig om faglig psykologisk viden om børn og unges udvikling. Hovedinspirationskilderne til Stenholts arbejde er Svend Brinkmann og Søren Hert, som begge på hver deres måde har bidregat til at kvalificere psykologien herhjemme.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.